Głupota ludzka nie zna granic

"Dwie rzeczy są nieskończone:Wszechświat i głupota ludzka"
A.EinsteinGoogle